استاد آموزش
سوالات درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
53%
تخفیف
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.
مدیریت کلاس درس
80%
تخفیف
قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.
مدیریت کلاس درس
80%
تخفیف
قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.
یادگیری معنی دار در تدریس
45%
تخفیف
قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.
10,000 تومان