لحن و صدای معلم

لحن صدای معلم ابزار قدرتمندی است. این لحن و محیط را برای کل کلاس از نظر تعامل، رفتار و ارتباط با دانش آموزان امری تعیین کننده است.

صدای معلم

بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد لحن و صدای معلم ، نشان داده شد که صدای  آنها بر عملکرد کلاس درس آنها تأثیر می گذارد.

در اینجا سه ​​پیشنهاد برتر در مورد  لحن معلم  ارایه شده است:

  • تنظیم صدا بر اساس سن و وضعیت دانش آموزان

هر چند ممکن است شرایطی پیش آید که معلم را به سمت عصبانی شدن پیش ببرد اما معلم باید سعی کند از عصبانی شدن خود داری کند. اما در عین حال، باید از استفاده از لحن “شیرین”  که خاص نوزادان و کودکان پیش از دبستان است خودداری کنید. به خصوص در کلاس های ابتدایی، مهم  این است که به دانش آموزان خود این پیام را بفرستید که آنها نوزاد نیستند، بنابراین آنها را “در سطح بچه ها ” قرار ندهید.  لحن مستقیم و صمیمانه به آنها کمک می کند اعتماد ایجاد کنند و انتظارات شما را برآورده کنند.

  • از زمزمه کردن در مدیریت رفتار خود استفاده کنید.

زمزمه کردن راهی هوشمندانه برای کاهش سریع یک سری رفتار های نا مطلوب  است.، زیرا دانش اموز را مجبور می کندبرای آنچه می گویید ساکت شود. به جای اینکه  دانش آموزرا با فریاد زدن و یا گوشزد کردن رفتار منفی در حضور همه دانش اموزان  شرمنده کنید، با زمزمه کردن و صدای ملایم و با احترام  اما قاطعانه آنها را به روند اصلی کلاس متوجه سازید.

  • برخی از جنبه های نمایشی را در دروس خود بگنجانید

معلم باید مراقب باشد که با لحنی یکنواخت تمام زمان کلاس را سپری نکند. چرا که یکنواختی لحن باعث خستگی دانش آموزان و عدم تمرکز آنان می شود. تن صدای خود را تغییر دهید  و سعی کنید دانش آموزان را در  فعالیت های کلاس درگیر سازید