روش تدریس
روش تدریس یا روش یاددهی از جمله عناصر بسیار مهم معلمی است

راه انجام هر کاری را روش می گویند.روش تدریس عبارت است از تنظیم فعالیت های آموزشی به نحوی که مشخص شود برای ایجاد یادگیری و پایداری آن چه کارهایی در کلاس درس باید انجام  داد.

به سیستمی از فعالیت ها و تمهیداتی که معلم برای برقراری ارتباط و تسهیل یادگیری در کلاس درس به کار می گیرد روش تدریس گفته می شود. روش تدریس سنگ بنای یک تدریس موفق و اثربخش است.

معلم باید از روش های تدریس مختلفی که وجود دارد آگاهی کافی داشته باشد، در واقع با انتخاب روش تدریس، معلم به طور مستقیم دست به انتخابی زده است که یادگیری دانش آموزان را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد.

انتخاب روش تدریس فعالیتی علمی است و بر اصول خاصی استوار است. به دلیل ماهیت یادگیری و یادگیرنگان با روش های تدریس متنوعی رو به رو هستیم.

چگونه روش تدریس را انتخاب کنیم؟

بنا بر این به اصولی نیاز است تا از طریق آنها بتوان روش تدریس مناسب را انتخاب نمود. برخی از این اصول عبارت است از:

۱- اصل رشد و آمادگی

بر اساس این اصل روش تدریس باید با سن، استعداد، توانایی و درک و فهم  دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد.

۲- اصل رغبت

روش تدریس باید با توجه به علاقه و رغبت دانش آموزان انتخاب شود

۳- اصل فعالیت

روش تدریس باید دانش آموزان را به فعالیت هایی همچون تفکر، همکاری، کوشش، و فعالیت ترغیب سازد.

۴- اصل راهنمایی

در جریان تدریس باید بتوان دانش آموز را از نادانسته ها به سمت دانسته ها هدایت و راهنمایی کرد.

۵- اصل موفقیت

روش تدریس باید به گونه ای انتخاب شود که دانش آموزان را به سمت موفقیت سوق دهد به شکلی که دانش آموزان احساس موفقیت کنند

۶-اصل استفاده از حواس مختلف

هر چه معلم بتواند از  تمامی حواس دانش آموزان در جریان تدریس استفاده به عمل آورد، یادگیری موثرتر، پایدارتر و عمیق تر خواهد بود.

۷-اصل داشتن دانش تخصصی در موضوع

معلم باید علاوه بر دانش عمومی از دانش تخصصی کافی در ارتباط با موضوع  مورد تدریس برخوردار باشد.

۸- اصل رشد همه جانبه

معلم باید روشی را انتخاب کند تا بتواند از جنبه های مختلفی همچون شناختی، عاطفی و  روانی حرکتی دانش آموزان را توسعه دهد

استفاده از این اصول توسط معلم باعث می شود  زمینه ی یادگیری در دانش آموزان ایجاد شود. از آنجایی که هدف ارتقاء یادگیری دانش آموزان است،هر چه آنها فعالتر باشند،هر قدر معلم بتواند شور و شوق در کلاس به وجود آورد و هر اندازه معلم بتوان زمینه را برای بروز خلاقیت به وجود آورد، دانش آموزان دست آوردهای بیشتری به دست خواهند آورد.

برخی از روش های تدریس

روش های  تدریس: با تاکید بر روش های نوین

 • روش های تدریس مبتنی بر بیان فکر

 • روش تدریس مبتنی بر پیش سازماندهنده ها

 • روش مبتنی بر یاد یار ها

 • روش مبتنی بر خلاقیت

 • روش تدریس فرایندی

 • روش تدریس واحد کار

 • روش تدریس مبتنی بر کاوشگری

 • روش تدریس مبتنی بر مغز

 • روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی

 • روش تدریس بارش مغزی

 • روش تدریس مبتنی بر همیاری

 • روش مبتنی بر بدیعه پردازی

 • روش تدریس ساخت گرایی

 • روش مبتنی بر تفحص گروهی

 • روش تدریس مبتنی بر فراشناخت

 • روش تدریس آزمایشگاهی

 • روش مبتنی بر حل مساله

 • روش های تدریس مشارکتی( شامل: روش تدریس کار گروهی جورچین( jigsaw) مباحثه ساختاری، آموزش پیچیده ، ساختار های مشارکتی، جستجوی گروهی)

 • روش تدریس مبتنی بر پروژه

 • تدریس مبتنی بر بحث گروهی

 • تدریس مبتنی بر بازی