تحلیل کتاب های درسی از جمله دروس تخصصی در رشته آموزش و پرورش ابتدایی است. این درس یکی از دروس بسیار مهم در رشته آموزش و پرورش ابتدایی است و مطالعه ی آن برای هر معلمی ضروری است. در این فایل پاور پوینت مطالب مربوط به جلسه اول آورده شده است. برای فهم بیشتر و مطالب بیشتر باید به مطالعه ی فایل های مربوط به جلسه های دیگر نیز بپردازید