برچسب: آموزش اهمیت آموزش، تدریس، معلم، استاد آموزش، کارگاه یادگیری

  • چرا آموزش می دهیم؟

    چرا آموزش می دهیم؟ سوالی که مطرح می شود این است که چرا معلمان آموزش می دهند واین سوال بیشتر مربوط به این واقعیت است که معلمان چه کاری انجام می دهند؟ این روز ها معلم ها با تلاش و سخت کوشی  سعی می کنند دانش آموزان شان در حال یادگیری ، رشد و بالندگی…