برچسب: آموزش مجازی

  • واقعیت مجازی

    واقعیت مجازی

    واقعیت مجازی ( Virtual Reality) و کاربرد آن در آموزش واقعیت مجازی (vr) عینا باعث می شود هر چیزی را در هر جایی و در هر زمانی بتوان تجربه نمود. در واقع نوعی واقعیت فناورانه ی همه جانبه به حساب می آید و می تواند ذهن انسان را متقاعد سازد که در همه جا وجود…