برچسب: اخلاق حرفه ای معلم ضرورتی سازمانی برای تعلیم و تربیت

  • فرهنگ مدرسه: ماهیت ، معنا و مفهوم

    فرهنگ مدرسه از جمله موضوعاتی است که در جامعه ی آموزشی ما کمتر به آن پرداخته شده است و فرهنگ همچون شخصیت است به این معنا که هر گونه فعالیتی که در مدرسه انجام شود تحت تاثیر فرهنگ آن مدرسه قرار دارد و برگرفته از آن است. فرهنگ مدرسه چیز چندان جدیدی نیست . در…