برچسب: تشویق در کلاس درس

  • 15 اصل برای تشویق دانش آموزان

    15 اصل برای تشویق دانش آموزان

    15 اصل برای تشویق دانش آموزان معلّم واقعی کسی است که می تواند راهی به سوی دل ها بگشاید و علم را با ایمان و عقل را با دل پیوند زند از این رو راز موفقیت معلمان را نخست باید در جذب دانش آموزان دانست یعنی این که معلم بتواند اعتقاد و علاقه درونی آنها را به وجود…