برچسب: حق دانش آموزان در مدرسه

  • حقوق دانش آموز در مدرسه در 9 زمینه

    حقوق دانش آموز در مدرسه در 9 زمینه

    حقوق دانش آموز در مدرسه در 9 زمینه در دنیای متمدن امروزی که رشد و توسعه ی همه جانبه ای در زندگی انسان ها را شاهد هستیم هنوز هم در روابط درست بین انسان ها با یکدیگر بخصوص در ارتباط بین بزرگ تر ها با کودکان و نوجوانان مشکلات بسیاری وجود دارد. امروزه میلیون ها…