برچسب: دانش آموز، معلم، یادگیری، مدرسه، دانش آموز موفق، استاد آموزش ، دوره آموزشی

  • 10 عادت دانش آموز موفق

    10 عادت دانش آموز موفق

    10 عادت دانش آموز موفق سازماندهی کنید. برای کاری که قرار است انجام دهید و زمانی که قصد انجام آن را دارید برنامه ریزی کنید، سعی کنید بر اساس برنامه ی تنظیم شده حرکت کنید سعی نکنید چند کار را با هم انجام دهید ( چند وظیفه با هم انجام ندهید). مطالعات نشان داده است…