برچسب: روش های تدریس نوین

  • روش های تدریس

    روش های تدریس

    روش های تدریس   روش تدریس  به اصول کلی، راهبردهای آموزشی و مدیریتی اطلاق می شود که برای آموزش کلاس درس استفاده می شود. انتخاب روش تدریس شما بستگی به این دارد که چه چیزی برای شما مناسب است.برای مثال: فلسفه آموزشی، جمعیت شناسی کلاس، حوزه(های) موضوعی و بیانیه ماموریت مدرسه. نظریه های تدریس را می…

  • روش تدریس به چه معنا است؟

    روش تدریس به چه معنا است؟

      راه انجام هر کاری را روش می گویند.روش تدریس عبارت است از تنظیم فعالیت های آموزشی به نحوی که مشخص شود برای ایجاد یادگیری و پایداری آن چه کارهایی در کلاس درس باید انجام  داد. به سیستمی از فعالیت ها و تمهیداتی که معلم برای برقراری ارتباط و تسهیل یادگیری در کلاس درس به…