برچسب: طرح درس نویسی کاربردی

  • 3مرحله نوشتن طرح درس موثر

    3مرحله نوشتن طرح درس موثر

    طرح درس نویسی موثر برنامه ریزی درسی(طرح درس نویسی) یک مهارت ضروری است که هر مربی باید بر آن مسلط باشد. این یک نقشه راه برای معلمان فراهم می کند تا آموزش های خود را راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که در عین رفع نیازهای دانش آموزان، تمام محتوای لازم را پوشش می دهند.…