برچسب: فعالیت های تربیتی و یادگیری امیرکبیر

  • فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس

    فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس

    فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس فعالیت های آموزشی و پرورشی ضروری برای تربیت شهروند ایده آل نظام آموزش و پرورش در کنار فعالیت های رسمی باید به فعالیت های تربیتی و اجتماعی نیز بپردازد تا دانش اموزان از این طریق در ابعاد تربیتی و اجتماعی نیز تقویت شده و تغییر یابند چنانچه هدف…