برچسب: مهارت معلمی، توسعه مداوم، حرفه ای شو

  • توسعه حرفه ای معلمان

    توسعه حرفه ای معلمان

    توسعه ی حرفه ای معلم : مسیر پیشرفت به طور کلی توسعه ی حرفه ای به توسعه ی یک شخص در یک نقش حرفه ای اشاره دارد و به طور خاص توسعه ی هر معلم به معنای رشد حرفه ای یک معلم گفته می شود که در نتیجه ی افزایش تجربه یا تمرین در تدریس…