برچسب: نگاه به آموزش و پرورش ، استاد آموزش، آموزش و پزوزش بالنده

  • نظام آموزش و پرورش کارخانه نیست!!!

    نظام آموزش و پرورش کارخانه نیست!!!

    نظام آموزشی کارخانه نیست نظام آموزش و پرورش نیز همچون سایر نظام های پویا و باز تحت تاثیر عوامل و عناصر  محیطی است، بخصوص پس از شروع صنعتی شدن و پیشرفت مدیریت در حوزه های صنعتی و بازرگانی و دولتی، حوزه ی آموزش نیز دستخوش تغییر و تحولات بسیار شد و از آن جایی که…