نگارش طرح درس برای هر معلمی واجب و ضروراست. طرح درس در واقع نوعی برنامه ریزی به حساب می آید. در برنامه ریزی ما هدف های خودمان را از انجام  یک کار مشخص می کنیم و سعی داریم  با طی کردن گام های مشخص به آن هدف دست پیدا کنیم.

طرح درس

شواهد نشان می دهد که راز موفقیت هر فردی برنامهریزی درست و به هنگام است . بسیاری از افراد موفق در هر حوزه ی کاری  به برنامه ریزی فعالیت های خود در کوتاه و بلند مدت  پایبند هستند و آن را به طور مداوم انجام می دهند. تدریس نیز مانند هر فعالیت بشری نیازمند برنامه ریزی منسجم و سیستماتیک است. دیدگاه سیستماتیک داشتن به نوشتن طرح درس به آن معنا است که طرح درس دارای مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته و به هم وابسته است که  تمام این اجزاء بر موفقیت و اثربخشی تدریس تاثیر گذار هستند.

طرح درس متشکل از دو بخش است یکی طرح که حاصل برنامه ریزی است و یکی درس که به معنای چیزی برای یادگیری است. درس در واقع آن چیزی است که دانش آموز برای رسیدن به شناخت یا دستیابی به یک مهارت و یا تقویت احساسات و هیجان ها  باید آن را یاد بگیرد.

درس معنای عام تری  نیز دارد و آن این است که هر چیزی و در هر زمینه ای ممکن است به یادگیری نیاز داشته باشد( فارغ از زمان و مکان) مانند اینکه بخواهیم به خاطر ایمنی ، رفاه و آگاهی یافتن در یک زمینه ی خاص به یادگیری بپردازیم ، آن دانش ، مهارت و نگرش خاص زمانی که به صورت یک طرح یا چارچوب یادگیری در می آید در واقع آن را تبدیل به یک درس کرده ایم.

چرا طرح درس مهم است؟

به دلایل مختلف طرح درس مهم است  که از جمله آن به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

  • برای سازمان دادن و ایجاد یک ساختار برای درس به طرح درس نیاز داریم

  • برای تعیین روش انتقال درس به طرح درس نیاز داریم

  • برای سنجش یادگیری دانش آموزان به طرح درس نیاز داریم

  • برای روشن ساختن آنچه که قصد داریم تدریس کنیم به طرح درس نیاز داریم

  • برای ایجاد آمادگی در مقابل آنچه در کلاس اتفاق می افتد به طرح درس نیاز داریم

  • برای ایجاد یک چارچوب برای تدریس  وشکل دادن به آن به طرح درس نیاز داریم

  • برای ارزشیابی کردن کاربردی بودن و اثربخش بودن درس به طرح درس نیاز داریم

  • برای یادآوری کردن به معلم که از مسیر اصلی کلاس خارج شده یا خیر به طرح درس نیاز داریم

  • برای اینکه نشان دهیم که تدریس یک فعالیت حرفه ای است به طرح درس نیاز داریم

  • برای اینکه نشان دهیم معلم فردی حرفه ای است به طرح درس نیاز داریم

دوره آموزشی طرخ درس نویسی