دوره ها و کارگاه های تخصصی  برای مدرس شدن

آموزش ها

آموزش و پرورش ابتدایی

یادگیری چارچوب حرفه ای آموزش و تدریس در هر سطحی

آموزش اصول، روش ها و فنون تدریس

مبتنی بر مطالعات و نظریه های مرتبط با آموزش و تدریس

روش های تدریس

روش های تدریس

روش های تدریس   روش تدریس  به اصول کلی، راهبردهای آموزشی و مدیریتی اطلاق می شود که برای آموزش کلاس درس استفاده می شود. انتخاب روش

ادامه مطلب »

3مهارت تدریس

3 مهارت اصلی تدریس مانند هر شغل دیگری معلمی نیز نیازمند مهارت هایی است که این مهارت ها برای انجام  درست و اثربخش کارها و

ادامه مطلب »