سنجش عملکردی و 40 سوال

[caption id="attachment_8400" align="alignnone" width="264"]سنجش عملکردی یعنی سنجش اصیل سنجش عملکردی یکی از روش های سنجش عملکرد واقعی و اصیل دانش آموزان است[/caption]

سنجش عملکردی نوعی از سنجش است که برای اندازه گیری عملکرد افراد به کار گرفته می شود . برخلاف سنجش از طریق آزمون های کتبی که سطوح پایین حیطه ی شناختی را مورد سنجش قرار می دهند ، از طریق سنجش عملکردی می توانیم سطوح مختلف حیطه های 3 گانه ی شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی را مورد سنجش قرار دهیم.در این ویذیوی آموزشی علاوه بر آموزش این مباحث به انواع سنجش عملکردی و بررسی تفاوت های آنها نیز پرداخته شده است

[caption id="attachment_8399" align="alignnone" width="300"]سنجش عملکردی سنجش عملکردی نوعی از سنجش پیشرفت تحصیلی است[/caption]
49,000 تومان