گام اول از دوره ی آموزشی طرح درس نویسی کاربردی10 گام

این دوره ی آموزشی بخشی از دوره ی آموزشی  مهارت های تدریس و زیر مجموعه یی مهارت های برنامه ریزی تدریس است که در 10 گام برنامه ریزی شده است و توسط دکتر امید ونداد عضو هیات علمی دانشگاه ارایه شده است.دکتر امید ونداد دارای دکتری تخصصی در رشته ی مدیریت آموزشی است و بیش از 18 سال است که در دانشگاه مشغول تدریس و پژوهش است.

[caption id="attachment_14958" align="alignnone" width="300"]دوره ی آموزشی طرح درس نویسی کاربردی طراحی و برنامه ریزی تدریس مهمترین وظیفه ی هر معلمی است[/caption]

این دوره کاربردسی ترین دوره ی آموزشی در زمینه ی تدریس و مهارت های آن است. مجموعه ی کامل این دوره را از طریق کلیک روی لینک زیر می توانید سفارش داده و به پنل کاربری خود اضافه کنید

دوره ی آموزشی طرح درس نویسی کاربردی در 10 گام

رایگان!

طرح درس سریع

راهنمای طرح درس سریع راهنمایی کامل و البته مختصر برای طرح درس نویسی  است.در این آموزش راهنمای نوشتن طرح درس نویسی در مدت زمان کوتاه است تا اجزاء ضروری برنامه ی تدریس خود را در کمتر از 10 دقیقه فراهم سازیم

رایگان!

فرم طرح درس روزانه فرمت ورد

فرم طرح درس روزانه فرمت ورد برای نوشتن طرح درس روزانه در 10 گام اساسی تنظیم شده است این فرم یکی از فرم های استاندارد برای نوشتن طرح درس است که همه ی اجزاء طرح درس را در بر می گیرد. طراحی آموزشی با تدوین طرح درس آغاز می شود و پایه و اساس تدریس قرار می گیرد

10,000 تومان

فرم طرح درس سالانه فرمت ورد به همراه راهنمای پر کردن آن

فرم طرح درس سالانه به همراه راهنمای تکمیل آن یکی از ابزار های لازم و ضروری برای هر معلمی است، برنامه ریزی تدریس برای یک درس و به مدت یک سال تحصیلی تنظیم می شود. برنامه ریزی  تدریس در قالب دو نوع طرح درس سالانه و روزانه ظاهر می شود و فعالت های تدریس را موثرتر می سازد

10,000 تومان