معلم خلاق: پیش نیاز ها و الزامات (تهیه فیلم آموزشی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این ویدیوی آموزشی به پیش نیاز ها و الزامات مربوط به ایجاد خلاقیت در افراد پرداخته شده است و همچنین عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت در نظام آموزشی نیز مورد بحث قرار گرفته است

35
رایگان!