یادگیری معنی دار در تدریس
45%
تخفیف

یادگیری معنی دار در تدریس(فیلم آموزشی)

یکی از دلایل مهم درک نکردن مطالب و محتواهایی که دانش آموزان دریافت می کنند، بخاطر عدم وجود یادگیری معنی دار می باشد.

معلمان و مدرسان قبل از آموزش مفاهیم جدید، باید از این نکته اطمینان یابند فراگیران اطلاعات پیش نیاز لازم برای فهمیدن مطالب جدید را دارند یا خیر؟

برای اینکار می توانند در ابتدای دوره آموزشی، سال یا ترم تحصیلی یک آزمون یا سنجش آغازین انجام دهند. این آزمون به ما کمک می کند تا از میزان آگاهی فراگیران از مطالب پیشین اطلاع پیدا کنیم.

برای تقویت بیشتر مهارت های تدریس دوره های آموزشی زیر پیشنهاد می شود

جعبه ابزار جادویی تدریس

راهنمای کاربردی طرح درس نویسی

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.