فرم طرح درس روزانه فرمت ورد

25,000 تومان

فرم طرح درس روزانه فرمت ورد برای نوشتن طرح درس روزانه در 10 گام اساسی تنظیم شده است این فرم یکی از فرم های استاندارد برای نوشتن طرح درس است که همه ی اجزاء طرح درس را در بر می گیرد. طراحی آموزشی با تدوین طرح درس آغاز می شود و پایه و اساس تدریس…

توضیحات

فرم خام طرح درس روزانه فرمت ورد

فرم طرح درس روزانه برای نوشتن طرح درس روزانه در دسترس قرار گرفت. این طرح درس را می توان به همراه دوره ی طرح درس نویسی در 10 گام (شامل مهارت های پیش از تدریس، ضمن تدریس و پس از تدریس)به طور کاربردی یادگرفت و به اجرا درآورد.

این دوره آموزشی بر اساس ثرفصل های دانشگاهی رشته ی آموزش و پرورش ابتدایی تدوین شده است و بهترین و کاربردی ترین دوره برای تبدیل شدن به یک معلم ماهر و حرفه ای است

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…