برچسب: اهمیت طرح درس نویسی

  • چگونه می توانم یک طرح درس خوب بنویسم؟

      چگونه می توانم یک طرح درس خوب بنویسم؟ اگر معلم بر اساس طرح درس روزانه و سالانه برنامه های آموزشی خود را تنظیم کند، می تواند با توجه به فرصت لازم برای رسیدن به اهداف آموزشی خود برنامه ریزی کند. از جمله فواید تهیه طرح درس روزانه این است که فعالیتهای آموزشی را مرتب…

  • 3مرحله نوشتن طرح درس موثر

    3مرحله نوشتن طرح درس موثر

    طرح درس نویسی موثر برنامه ریزی درسی(طرح درس نویسی) یک مهارت ضروری است که هر مربی باید بر آن مسلط باشد. این یک نقشه راه برای معلمان فراهم می کند تا آموزش های خود را راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که در عین رفع نیازهای دانش آموزان، تمام محتوای لازم را پوشش می دهند.…