برچسب: تعریف روش بحث گروهی

  • روش تدریس بحث گروهی

    روش تدریس بحث گروهی

    روش تدریس بحث گروهی در این روش تدریس معلم  موضوع یا مسئله خاصی مطرح می کند و دانش آموزان درباره آن به مطالعه و اظهار نظر می پردازند. یک بحث گروهی مؤثر چیست؟ تعریف تحت اللفظی بحث گروهی واضح است: گفتگوی انتقادی درباره یک موضوع خاص، یا شاید طیفی از موضوعات، که در گروهی با…