طرح درس نویسی
56%
تخفیف

راهنمای کاربردی نگارش طرح درس(5 ساعت آموزش ویدیویی)

بدون امتیاز 0 رای
1,150,000 تومان

راهنمای عملی نگارش طرح درس و دیگر مراحل تدریس

https://moallem-sho.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/

1,150,000 تومان