یادگیری معنی دار در تدریس(فیلم آموزشی)

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

یکی از دلایل مهم درک نکردن مطالب و محتواهایی که دانش آموزان دریافت می کنند، بخاطر عدم وجود یادگیری معنی دار می باشد. معلمان و مدرسان قبل از آموزش مفاهیم جدید، باید از این نکته اطمینان یابند فراگیران اطلاعات پیش نیاز لازم برای فهمیدن مطالب جدید را دارند یا خیر؟ برای اینکار می توانند در…

توضیحات

در این آموزش به یکی از مهمترین نظریه های یادگیری پرداخته ایم که نقش بسیار زیادی در آموزش های ما و یادگیری فراگیران دارد.یادگیری معنی دار در تدریس از جمله موضوع های مهم آموزشی است که نحوه ی ایجاد آن در این فیلم آموزشی با مثال های عملی تشریح شده است.

 همچنین این فیلم آموزشی برای معلمانی که قصد دارند در جشنواره های یاددهی -یادگیری یا همان الگوهای برتر تدریس شرکت کنند بسیار مفید و راه گشا خواهدبود